1974

Շրջաւարտներու Ցանկ / Mezun Listesi
List of Graduates

  1. Վահան Սամուրգաշեան / Vahan Samurkaşyan
  2. Յակոբ Գարագայա / Hagop Karakaya
  3. Երուանդ Թերզեան  / Yervant Terziyan
  4. Խաչատուր Էսմէր / Haçadur Esmer
  5. Զաւէն Նալպանտ / Zaven Nalband
  6. Աւետիս Գարագայա / Avedis Karakaya
  7. Մկրտիչ Էօզնիկոլեան / Mıgırdiç Öznigolyan
  8. Վարուժան Էրքման / Varujan Erkman
  9. Յարութիւն Ալըճը / Harutyun Alıcı