1981

Շրջաւարտներու Ցանկ / Mezun Listesi
List of Graduates

  1. Գարեգին Չալըշքան / Karekin Çalışkan
  2. Միրիճան Տէյիրմէնճի / Mirican Değirmenci
  3. Օննիկ Ֆարատ Ալմուխանեան / Onnik Farad Almuhanyan
  4. Արամ Մանուկ Քէլէշեան / Aram Manuk Keleşyan
  5. Մուրատ Թանտըրճը / Murad Tandırcı
  6. Կարօ Կոպէլեան / Garo Gobelyan
  7. Նուպար Տողան / Nubar Doğan
  8. Եղիա Գարատաշ / Yeğya Karadaş
  9. Շէնօլ Տարտար / Şenol Dardar
  10. Տողան Կիւկիւշ / Doğan Güğüş