1986

Շրջաւարտներու Ցանկ / Mezun Listesi
List of Graduates

 1. Յակոբ Արկիշտի Կոպէլօղլու / Hagop Argişdi Gobeloğlu
 2. Խաչիկ Ճանէլ / Haçik Canel
 3. Ճիվան Պապաօղլու / Civan Babaoğlu
 4. Գէորգ Թէքազարեան / Kevork Tekazaryan
 5. Պետրոս Չէվիքօղլու / Bedros Çevikoğlu
 6. Մաժակ Աղպուլութ / Majak Ağbulut
 7. Վազգէն Տէյիրմէնթաշ / Vazken Değirmentaş
 8. Էրօլ Գայաօղլու / Erol Kayaoğlu
 9. Յակոբ Մամիկոնեան / Hagop Mamigonyan 
 10. Էրօլ Գոճապըյըք / Erol Kocabıyık
 11. Սարգիս Գրիգորեան / Sarkis Krikoryan
 12. Գեղամ Կազէրօղլու / Keğam Gazeroğlu 
 13. Գրիգոր Կիւմիւշ / Krikor Gümüş
 14. Արէթ Գարապալ / Aret Karabal