1993

Շրջաւարտներու Ցանկ / Mezun Listesi
List of Graduates

 1. Արտա Չօփուր / Arda Çopur
 2. Սարմէն Ղազարոս Չաքըր / Sarmen Hazaros Çakır
 3. Փայել Գազանճը / Payel Kazancı
 4. Առնօ Հիլքաթ / Arno Hilkat
 5. Յովհաննէս Մուրատեան / Hovhannes Muratyan
 6. Մուրատ Հրաչ Ատըկիւզէլ / Murad Hıraç Adıgüzel
 7. Ալէն Սարաճան / Alen Saracan 
 8. Արթուն Թոքաթլըօղլու / Artun Tokatlıoğlu
 9. Սեւան Տէյիրմէնճիօղլու / Sevan Değirmencioğlu 
 10. Վահան Մուրատ Գայաօղլու / Vahan Murat Kayaoğlu
 11. Մուրատ Աքտէմիր / Murat Akdemir
 12. Արթուն Արփա / Artun Arpa
 13. Արաս Մէլէք / Aras Melek
 14. Աւետիս Պօյաճը / Avedis Boyacı
 15. Սեւան Սըվաճըօղլու / Sevan Sıvacıoğlu
 16. Արէտ Չիլինկիր / Aret Çilingir
 17. Էրօլ Սարգիս Էրլէվէնդ / Erol Sarkis Erlevent
 18. Առէն Աւետիսեան / Aren Avedisyan
 19. Վահրամ Տատեան / Vahram Dadyan
 20. Մինաս Մանուկ Մեծատուր / Minas Manuk Mezadur
 21. Վահան Իւչքարտէշ / Vahan Üçkardeş 
 22. Րաֆֆի Աթըլմըշ / Raffi Atılmış
 23. Սեւան Ինճէեան / Sevan İnceyan
 24. Վարուժան Մակար / Varujan Magar
 25. Արի Մելքոն Քէպապճը / Ari Melkon Kebabcı
 26. Հայկօ Հայկազ Օտապաշը / Hayko Haygaz Odabaşı
 27. Շահին Զէնկիլ / Şahin Zengil
 28. Նուրհան Ֆըստըքչը / Nurhan Fıstıkçı
 29. Արի Ստեփան Ալկոսեան / Ari Stepan Algosyan
 30. Արդար Ինճիտիւզէն / Artar İncidüzen 
 31. Արէտ Կավար / Aret Gavar
 32. Սայաթ Թուղլաճը / Sayat Tuğlacı
 33. Օգթայ Տէրիքլիեան / Oktay Delikliyan
 34. Շանթ Սապրի Չաքմաքչը / Şant Sabri Çakmakçı
 35. Եդուարդ Պալճը / Yetvart Balcı
 36. Արման Մութաֆ / Arman Mutaf
 37. Մուրատ Գասպար / Murad Kaspar