2001

Շրջաւարտներու Ցանկ / Mezun Listesi
List of Graduates

 1. Սելին Այսէլի / Selin Ayseli
 2. Մելիսա Թիւթէր / Melisa Tüter
 3. Նատին Եօսմաեան / Nadin Yosmayan
 4. Սէրտալ Տաղճը / Serdal Dağcı
 5. Սերենա Թէքեան / Serena Tekyan
 6. Սայաթ Պարոնեան / Sayat Baronyan
 7. Նաթալի Գայսէրիլիօղլու / Natali Kayserilioğlu 
 8. Ֆլօրա Էօզգալայճը / Flora Özkalaycı
 9. Սարգիս Ակոբճան / Sarkis Agopcan 
 10. Սեւան Գըզըլտաղ / Sevan Kızıldağ
 11. Առէն Սէմէրճեան / Aren Semerciyan
 12. Նուարթ Էրսարաչ / Nıvart Ersaraç
 13. Լուսին Խտըրօղլու / Lusin Hıdıroğlu
 14. Սինօ Գաբլան / Sino Kaplan
 15. Սեսիլ Էօզտալ / Sesil Özdal
 16. Ալին Գուրուչ / Alin Kuruç
 17. Ատիս Չէլիք / Adis Çelik
 18. Նայաթ Օրաք / Nayat Orak
 19. Առլին Արզուման / Arlin Arzuman
 20. Արեգ Մազման / Arek Mazman
 21. Յարութիւն Էքիզօղլու / Harutyun Ekizoğlu 
 22. Նարօտ Պալըքճըօղլու / Narod Balıkcıoğlu
 23. Մարալ Էօզպէրպէրեան / Maral Özberberyan 
 24. Գարին Գասաբ / Karin Kasap
 25. Այչա Ադամ / Ayça Atam
 26. Սիլվիյա Արապեան / Silviya Arapyan
 27. Սէրլի Արապեան / Serli Arapyan
 28. Տիանա Քէհեա / Diana Kehya
 29. Մելիսա Ճամկէօզ / Melisa Camgöz
 30. Կէօնիւլ Զէնկիլ / Gönül Zengil 
 31. Ովսաննա Կիւվէճեան / Osanna Güveciyan
 32. Հերմոն Նաւարեան / Hermon Navaryan 
 33. Մարալ Թըրթըր / Maral Tırtır
 34. Ճան Գալայճը / Can Kalaycı
 35. Սարգիս Հաճիմիմասօղլու / Sarkis Hacımimasoğlu
 36. Անուշ Գըր / Anuş Kır
 37. Սայեաթ Սերհան Տիտօնեան / Sayyat Serhan Didonyan
 38. Սէրտար Տինտար / Serdar Dindar
 39. Մելիսա Չալըմլը / Melisa Çalımlı
 40. Էրթունչ Արաս Էրկիւնէշ / Ertunç Aras Ergüneş
 41. Կիւլճան Իչ / Gülcan İç
 42. Աղաւնի Գարատաղ / Agavni Karadağ 
 43. Էրման Օհանօղուլլարը / Erman Ohanoğulları
 44. Օրհան Կէզ / Orhan Gez 
 45. Հերման Տըլտըլ / Herman Dıldıl 
 46. Պուրակ Պասմաճեան / Burak Basmacıyan
 47. Սերենա Մարտինօղլու / Serena Mardinoğlu
 48. Լուսիա Գըլընչլը / Lusia Kılınçlı
 49. Մելիսա Շամլը / Melisa Şamlı
 50. Սէրտա Ամիրօղլու / Serda Amiroğlu
 51. Սելին Սելվիեան / Selin Selviyan
 52. Սելին Բալապըյըքեան / Selin Palabıyıkyan 
 53. Ալէն Գարանֆիլ / Alen Karanfil
 54. Նաթալի Պայրաքտարեան / Natali Bayraktaryan  
 55. Անէթ Տիւշիւն / Anet Düşün
 56. Գարէն Պաթար / Karen Batar
 57. Թենի Թէմիզէլ / Teni Temizel
 58. Պուրակ Մում / Burak Mum
 59. Տալիդա Լօրօսեան / Dalita Lorosyan
 60. Սեւան Թիւնէ / Sevan Tüne
 61. Արաս Պիրոս / Aras Biros
 62. Հայճան Ճանսէվէր / Haycan Cansever 
 63. Սէրլի Արապօղլու / Serli Arapoğlu
 64. Արտա Բէսէն / Arda Pesen  
 65. Ռոյ Էրգման / Roy Erkman
 66. Մուրատ Առնօ Ինճիտիւզէն / Murad Arno İncidüzen
 67. Նաթալի Գօլեօզեան / Natali Kolyozyan
 68. Նաթալին Եըլտըզ / Natalin Yıldız
 69. Այգուն Սէրկիճի / Aykun Sergici
 70. Նատին Ժիւլիեթ Էօզքէշիշ / Nadin Jüliyet Özkeşiş
 71. Արմաղան Ունճեան / Armağan Uncuyan