2002

Շրջաւարտներու Ցանկ / Mezun Listesi
List of Graduates

 1. Մարալ Պիպէռեան / Maral Biberyan
 2. Արտա Ակոբեան / Arda Agopyan
 3. Մէլիսա Կէօղտէմիր / Melisa Göğdemir
 4. Այտա Քէպապճը / Ayda Kebabcı
 5. Մարալ Տինք / Maral Dink
 6. Նարօտ Էրգոլ / Narod Erkol
 7. Պուրակ Այգ Քէշիշօղլու / Burag Ayk Keşişoğlu 
 8. Գարին Ալեքսանեան / Karin Aleksanyan
 9. Արտա Էզիկօղլու / Arda Ezikoğlu 
 10. Գարին Ագպաշ / Karin Akbaş
 11. Պօղոս Արեգ Քիւչիւքսվազլեան / Boğos Arek Küçüksıvazlıyan
 12. Կարպիս Ադամ Ագչէօղլու / Garbis Atam Akçeoğlu
 13. Նաթալի Կամիտեան / Natali Gamityan
 14. Սեւան Քութլու / Sevan Kutlu
 15. Մէլիս Վարդանեան / Melis Vartanyan
 16. Օննիկ Բալուեան / Onnik Paluyan
 17. Սարվէն Թավուքճու / Sarven Tavukcu
 18. Էօզճան Իչ / Özcan İç
 19. Արտա Ագկիւլ / Arda Akgül
 20. Մերալ Գըր / Meral Kır
 21. Մարալ Ուսթա / Maral Usta 
 22. Թունճայ Գաբ / Tuncay Kap
 23. Օննիկ Ճան Ֆէրահեան / Onnik Can Ferahyan 
 24. Նայատ Տէմիրճի / Nayad Demirci
 25. Սէրրան Մուրատօղլու / Serran Muratoğlu
 26. Մէլիսսա Պարութճեան / Melissa Barutciyan
 27. Սարա Ալաչօղլու / Sara Alaçoğlu
 28. Լեռնա Թորոսօղլու / Lerna Torosoğlu
 29. Մարալ Մութաֆեան / Maral Mutafyan
 30. Սէրլի Պարսամեան / Serli Barsamyan 
 31. Ասլին Հապէշօղլու / Aslin Habeşoğlu
 32. Սէրտար Էօզեըլմազ / Serdar Özyılmaz 
 33. Գամեր Չօնքարլը / Kamer Çonkarlı 
 34. Երջանիկ Մերթէր / Yerçanik Merter
 35. Տիանա Տանաճըօղլու / Diana Danacıoğlu
 36. Ատիս Քիւրքեաբըճը / Adis Kürkyapıcı
 37. Ասթուր Թաշ / Astur Taş
 38. Թիւլին Թենի Քիրէմիտճեան / Tülin Teni Kiremitciyan
 39. Այգուն Պօյաճեան / Aykun Boyacıyan
 40. Այգուն Նազար / Aykun Nazar
 41. Ալպէրթ Ճիւնիւն / Albert Cünün
 42. Արի Օտապաշեան / Ari Odabaşyan 
 43. Մասիս Չէրմէ / Masis Çerme
 44. Արտա Գապատայը / Arda Kabadayı