2015

Շրջաւարտներու Ցանկ / Mezun Listesi
List of Graduates

 1. Ալէն Տէօնէր / Alen Döner
 2. Այգուն Կէօկտէմիր / Aykun Göğdemir
 3. Այգուն Քիւչիւքեան / Aykun Küçükyan
 4. Անաթոլիա Սէրգիզեան / Anatolia Serkizyan
 5. Առատ Էօզքայա / Arad Özkaya
 6. Առնօ Պաղ / Arno Bağ
 7. Արաս Ճանճիկ / Aras Cancik
 8. Արարատ Պաքըր / Ararat Bakır
 9. Արեգ Պէրին / Arek Berin
 10. Արի Սըվաճըօղլու / Ari Sıvacıoğlu
 11. Արման Սապահ / Arman Sabah
 12. Արտէն Թէրզեան / Arden Terziyan
 13. Գաթրին Աշճըօղլու / Katrin Aşçıoğlu
 14. Դալար Թօքուրեան / Talar Tokuryan
 15. Եղսաբ Եըլտըրըմ / Eğsap Yıldırım
 16. Թալիա Քիւրքճիւօղլու / Talya Kürkçüoğlu
 17. Թինա Ավճը / Tina Avcı
 18. Ժանին Իւսթիւն / Janin Üstün
 19. Իլօնա Սաղլամ / İlona Sağlam
 20. Լատէն Տէմիրճի / Laden Demirci
 21. Լարա Քիւրքճիւկիլ / Lara Kürkçügil
 22. Լարիսսա Ույար / Larissa Uyar
 23. Լենա Քիւչիւքմըսըրլեան / Lena Küçükmısırlıyan
 24. Լենա Տէմիր / Lena Demir
 25. Լիա Եահնիեան / Liya Yahniyan
 26. Լինա Աքտէմիր / Lina Akdemir
 27. Լիտիա Լենտա Էրպէք / Lidya Lenda Erbek
 28. Լիվիա Ասաթոր / Livya Asator
 29. Լոռի Սիս Գալայճը / Lori Sis Kalaycı
 30. Լորին Կիւկիւշ / Lorin Gügüş
 31. Կարօտ Պալճը / Garod Balcı
 32. Մարսէլ Մարազեան / Marsel Marazyan
 33. Մարտիկ Շանթ Էսմէր / Mardik Şant Esmer
 34. Մարտիրոս Սէմէրճիօղլու / Mardiros Semercioğlu
 35. Մեսրոպ Եըլտըրըմ / Mesrop Yıldırım
 36. Մերյեմ Չէքէմ / Meryem Çekem
 37. Մէլիսա Պօզթաշ / Melisa Boztaş
 38. Միքայէլ Իւլիւթաշ / Mikayel Ülütaş
 39. Նարէ Կավրիլօֆ / Nare Gavrilof
 40. Նէտիմ Նորայր Քուշ / Nedim Norayr Kuş
 41. Նէրկիզ Տէմիրճի / Nergiz Demirci
 42. Նորին Թէոտորոսեան / Norin Teodorosyan
 43. Շահին Պարմաքսըզ / Şahin Barmaksız
 44. Պետրոս Արի Տէմիրճի / Bedros Ari Demirci
 45. Ռոյ Փէք / Roy Pek
 46. Սեւատա Խաչիկ Տէմիրճի / Sevada Haçik Demirci
 47. Սէրիմ Եազար / Serim Yazar
 48. Սէրլի Ճան / Serli Can
 49. Սէրլին Իչ / Serlin İç
 50. Սէրտար Աքսէլ Չէլիքքօլ / Serdar Aksel Çelikkol
 51. Սիմոն Նէրկիզ / Simon Nergiz
 52. Տենչա Թօքէր / Dença Toker
 53. Տենչալի Էօքքէ / Dençali Ökke
 54. Քէվըն Արիս Քարաքուշ / Kevın Aris Karakuş
 55. Քրիսթին Պաղտասարօղլու / Kristin Bağdasaroğlu